Hagalund pensionärsklubb

Hagalundklubben firade 35 år

Hagalund pensionärsklubb firade den 16 februari 2013 sitt 35-årsjubileum med en präktig fest på Hanaholmen i Esbo. Ett hundratal av klubbens 297 medlemmar sade "tack till det förflutna, ja till det kommande", som ordförande Vineta Björkstén uttryckte saken, citerande Dag Hammarskjöld.

- Det är oss förunnat att ha en av klubbens grundare med oss, konstaterade Vineta Björkstén och kallade upp Alice Gyllenberg. På frågan om det för 35 år sedan såg ut såhär svarade Alice med eftertryck: Nä!!!  Alice Gyllenberg kunde berätta om ett trångt litet utrymme under Suomalainen kirjakauppa som i början var klubbens tillhåll. Allt var anspråkslöst i början.

Under hela sexton år var Daisy Winqvist klubbens ordförande, med start 1992. Hon berättade om hur man på hennes tid gick ut med clowner på torget för att locka nya medlemmar. Goda program var huvudsaken, men medlemsvärvningen var mycket viktig. Nu finns tio kvar av dem som var med när jag kom. Jag hann ju slita ut ganska många medlemmar!

Svea Söderlund utnämndes till hedersmedlem i klubben. Svea har under tolv år lett teatergruppen. 54 personer har under hennes ledning hunnit med att spela 17 pjäser, gästspela i andra klubbar och framför allt ha roligt tillsammans.

En lång rad av klubbens aktivaste medlemmar hedrades med ros och varmt tack. Vid middagen uppvaktades klubben av Esbo svenska pensionärsförenings ordförande Lasse Hoffman och viceordförande Brita Pawli.

Vi serverades också musikal-örhängen till pianoackompanjemang och dansgolvet utnyttnajes flitigt. Kvällens festtal hölls av Åboteaterchefen Joachim Thibblin, som 2014 blir chef för Espoon kaupunginteatteri. Han presenterade sig och sina Esborötter för sin kommande publik och betonade vikten av att det planerade teaterhusbygget på Vattenfallstomten vid Tapiola Garden kommer igång. Bygget är nödvändigt om teaterlivet i Esbo ska kunna utvecklas, sade Thibblin och såg inga hinder för att huset kunde bereda plats också för teater på svenska. Han avslutade sitt festtal med att recitera Topelius dikt Vintergatan.

Text : Maj-Britt Paro, Foto: Matti Krank

 

 

 

Alice Gyllenberg var med om att grunda Hagalund pensionärsklubb 1978.
Här intervjuas hon av ordförande Vineta Björkstén.

 

Daisy Winqvist har lett Hagalundklubben i sexton år
och är dess hedersordförande.

 

Joachim Thibblin ser fram emot att leda stadsteatern i Esbo.
En stor uppgift blir, enligt Lasse Hoffman,
att lära Esboborna att gå på teater i - Esbo!

 

Svea Söderlund utnämndes till hedersmedlem för sin fina insats
som klubbens "teaterchef" under tolv år.

 

Vi fick lyssna till musikal-örhängen av Pia Rantasaari, sopran
och dotter till klubbens kassör Christina Rantasaari.