Hagalund pensionärsklubb

Hedersordförande i Hagalundklubben och i Esbo svenska pensionärer

Långvariga ordföranden i ESP Hagalund pensionärsklubb utnämns till Hedersordförande

Få personer hinner med så mycket under sitt arbetsföra liv som Daisy Winqvist hunnit med under tiden som pensionär. Som relativt ”ung” pensionär kom hon med i Hagalund pensionärsklubb. Hon kom direkt med i styrelsen; satt ett år som vice ordförande varefter hon valdes till Hagalund pensionärsklubbs ordförande. Den posten innehade hon i 16 år varefter hon beslöt att inte mera ställa upp för omval. Som hennes efterträdare känner undertecknad sig ännu som en total novis. Tack vare en duktig styrelse och dessutom Daisy som man kan rådfråga hoppas vi klara av att i fortsättningen erbjuda klubbmedlemmarna samma fina program som klubben länge varit känd för.

Det föll sig naturligt att verkställa styrelsens beslut att tilldela Daisy Winqvist titeln Hedersordförande den 17.3.2010, dagen då medlemmarnas eget program framfördes. Programmet kunde tillägnas Daisy som blev uppvaktad med tal av undertecknad samt med blommor och musik och sång.

 

Vice ordföranden
Per-Olof Lundberg
överräcker rosenbuketten
med 16 rosor för

Daisys 16 år som ordförande i Klubben.

 

 Ett plock ur vad en person som Daisy Winqvist hunnit med som pensionär. Förutom sina 16 år på ordförandeposten i Hagalundklubben har hon varit med om att grunda Pensionärskören Furorna och var dess första ordförande i 15 års tid. Dessutom har hon varit sekreterare i Esbo svenska pensionärers styrelse i 3 år samt dess ordförande i 7 år. Hon hann också sitta med i Svenska pensionärsförbundets styrelse i 2 år. I Hagalund distriktsråd hann Daisy Winqvist sitta med som dess sekreterare i två perioder, sammanlagt 4 år. Det kan man kalla aktivt pensionärsskap.

Daisy utnämndes till hedersordförande i Esbo svenska pensionärer 2014

Daisy är också en sann medmänniska. Hon har brytt sig om klubbmedlemmarna. Om hon hade ställt upp för omval till ordförandeposten så hade hon fått klubbens helhjärtade stöd.

Under Daisys tid har Hagalundklubbens medlemsantal ökat med drygt 100 medlemmar. Vi har för tillfället 287 medlemmar, den största av Esbo pensionärsklubbar.

Det är en stor utmaning att förvalta det arv som Daisy Winqvist lämnar efter sig. Därför är vi glada och tacksamma att få ha henne kvar i Hagalundklubben och att vi får räkna med hennes stöd och hjälp även i fortsättningen.


Text: Vineta Björkstén
Foto: Matti Krank