Hagalund pensionärsklubb

Välkommen till Hagalund pensionärsklubb.

Vi är ca 230 medlemmar och sammankommer andra och fjärde onsdagen i månaden i Hagalunds servicecentral, Västanvindsgränden 1 A, 3 vån. kl.14. Vi är en del av Esbo svenska pensionärer rf (ESP). Genom att ansluta dig till klubben blir du också medlem i Svenska pensioärsförbundet (SPF) och får tidningen God Tid som medlemsförmån.

Programmet på våra klubbträffar är mångsidigt och informativt med föredrag om aktuella, kulturella, medicinska och historiska teman. Musikprogrammen är också omtyckta. Under året ordnas även utflykter, teaterbesök och fester. Medlemmarna uppskattar gemenskapen och trevnaden på träffarna där vi pratar över en kopp kaffe med tilltugg, får program och info, allt för en deltagaravgift 2,50.

Via medlemskapet i klubben får du delta i ESP:s program de övriga onsdagarna i samma lokal. Då kan du träffa medlemmar från andra klubbar i Esbo. Programmet är informativt men vårfest och julfest hör till. Dessutom kan du delta i boccia, seniordans, och sångkören Furorna. It-drop in hjälper i digitala problem första måndagen i månaden i Folkhälsanhuset, Vindängen 6.

Information om programmen finns på www.spfpension.fi.

Medlem i Hagalundklubben blir man genom att fylla i blanketten, som finns under ”Kontaktpersoner/Bli medlem” på vår webbsida eller komma till en klubbträff och anmäla sig. Medlemsavgiften är endast 20€/år. Vårt kontonummer är FI 4640 5500 1666 9661.

För mera information kontakta:

Hans Lindqvist, ordförande, mobil: 0400 443 579, mejl: hansinnettiosoite(a)gmail.com

Kristina Nordman, sekreterare, mobil: 050 463 1692, mejl: kristina.nordman(a)fimnet.fi